Kinderfysiotherapie

Icon Sport fysiotherapieKinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme in de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen. Kinderfysiotherapie kan kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, hierbij moet rekening worden gehouden met het specifieke ontwikkelingspatroon van het kind.

Uw kind komt voor kinderfysiotherapie in aanmerking als de vaardigheden van uw kind niet overeen komen met hun leeftijd, afwijkend zijn of vertraagd zijn. Dit zijn vaak kinderen die gemiddeld meer moeite hebben (gehad) met het aanleren van motorische vaardigheden zoals: rollen, kruipen, lopen, fietsen en/of schrijven.Behandeling

De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Om het plezier in het bewegen voor het kind te vergroten en specifieke functies uit te lokken, maken wij gebruik van kindgericht oefenmateriaal.

U als ouder/verzorger zult worden betrokken in de behandeling van uw kind. U zult meer inzicht krijgen in de problematiek van uw kind, waardoor u meer mogelijkheden heeft om uw kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Dit bespoedigd het behandelproces voor uw kind.

Mogelijk zou uw kind in aanmerking komen voor Fitkids. Fitkids is een beweegprogramma (sporten, trainen) voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Voor meer informatie hierover kunt u kijken onder fitkids.

U kunt voor kinderfysiotherapie terecht bij de volgende therapeut(en):