Kiss Therapie

Icon Kiss TherapieKiss Therapie

Kiss Therapie

KISS staat voor: Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen Dit brede Duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een gestoorde functie van de bovenste halswervels. Dit kan zijn ontstaan tijdens de geboorte door de grote krachten die er bij de bevalling op de nek inwerken. De nek kan ‘verstuikt’ zijn en daarna geblokkeerd blijven. Door deze blokkering ontstaat er een bewegingsbeperking van het hogere deel van de nek. Dit heeft enstige afwijkingen in het gedrag, de motoriek en de symmetrische ontwikkeling van het kind tot gevolg.

Symptomen

Het Kiss-syndroom bestaat niet uit één symptoom, maar is een combinatie van meerdere.

Symptomen van het Kiss- syndroom zijn onder andere:

  • het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid;
  • ontwikkeling van schedel-asymmetrie;
  • het kind huilt veel en slaapt slecht;
  • het hele rugje is dikwijls scheef (scoliose);
  • een sterke neiging tot overstrekken;
  • een asymmetrische heupontwikkeling;
  • asymmetrisch bewegen van armen en benen;
  • slikklachten en makkelijk overgeven;
  • bij aan- en uitkleden is er vaak protesthuilen.

Kidd-syndroom

Vanaf het kinds tweede jaar wordt niet meer gesproken van het Kiss- syndroom, maar van het Kidd- syndroom. Kidd staat voor: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. Er is hierbij sprake van kinderen met een matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen etc.

Therapie

De in KISS gespecialiseerde manueeltherapeut werkt voorwaardescheppend voor de symmetrische ontwikkeling van de baby.

De manueel therapie zal bestaan uit zachte technieken, waarbij het nekje van de baby weer wordt losgemaakt en gecorrigeerd. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid hersteld en zullen de bijbehorende klachten verdwijnen. Ook wordt de toename van de al aanwezige asymmetrie voorkomen. Na de manuele therapie kan kinderfysiotherapie een waardevolle aanvulling zijn. Dit geldt vooral met betrekking tot de diagnostiek van het kind met leerproblemen.

Wilt u meer lezen over het Kiss-syndroom, kijk dan op www.kisskids.nl

U kunt voor kiss therapie terecht bij de volgende therapeut(en):