Bekkenbodem Therapie

Icon BekkenbodemtherapieBekkenbodem Therapie

Bekkenbodem Therapie

Bekkenbodem therapie is een vorm van oefentherapie die functiestoornissen van de bekkenbodem behandelen. De bekkenbodem is opgebouwd uit een aantal dunne spierlagen, die als een vlechtwerk zijn uitgespannen onderin het bekken.

De functies van de bekkenbodem zijn:

  • Ondersteunen van de buik- en bekkenorganen;
  • Afsluiten van de uitgangen van de bekkenorganen: urineleider, vagina, anus;
  • Bijdragen aan de stabiliteit van het bekken.

Functiestoornissen van de bekkenbodem kunnen het gevolg zijn van een te slappe bekkenbodem (bijvoorbeeld incontinentie, moeite met ophouden van de plas, verzakkinggevoel, lage rug- of bekkenpijn), maar ook van een te gespannen bekkenbodem (bijvoorbeeld verstopping, pijn bij gemeenschap).

Therapie

Eerst zal uw persoonlijke situatie worden uitgezet door middel van een vraaggesprek en vervolgens zal er een lichamelijk onderzoek plaats vinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten van de bekkenbodem spieren. Aan de hand van de verkregen informatie zal er een voor u specifiek behandelprogramma worden opgesteld.

Deze methode leert u de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren niet kunt zien, is het soms moeilijk om deze spieren goed te trainen. Hierin wordt u begeleid door een fysiotherapeut die door middel van oefeningen u uw spieren van uw bekkenbodem zal leren aan te spannen en te ontspannen. Op deze manier zullen de beter de druk kunnen opvangen die door beweging ontstaan. Ook zal het afsluitmechanisme van de blaas worden versterkt. Bij grote verzakkingen helpen bekkenbodem oefeningen meestal niet of onvoldoende.

Algemene adviezen

  • Zorg ervoor dat u goed doorademt bij het bukken, buigen of tillen.
  • Probeer veel hoesten te voorkomen (niet roken).
  • Probeer u zelf een juiste zithouding en ontspannen bewegingen aan te leren. Zo voorkomt u onnodige belasting van uw rug en bekkenbodem.
  • Probeer u zoveel mogelijk te ontspannen op de toilet, hiermee zijn veel bekkenbodem problemen te voorkomen.

U kunt voor bekkenbodem therapie terecht bij de volgende therapeut(en):